سێتی قوتوی شووشە

نرخی ئاسایی
$3
نرخی فرۆشتن
$3
نرخی ئاسایی
هه‌مووی فرۆشراوه‌
به‌های یه‌كه‌
بۆ 

Size: ١٠٠٠ مل

- +

قوتوی شووشە بەکاردێت بۆ هەڵگرتنی خۆراکەکانی چێشتخانە 

وەک (میوەی ووشککراوە و شیرینی و بەهارات و شەکر و خوێ)

دروستکراوە لە بۆرۆسیلیکات گڵاس و کەڤەری بامبۆبەردەستە بە ٤ قەبارەی جیاواز:

پێوانەی ١٠٠٠ مل: بەرزی ١٥ سم    پانی ١٠ سم

پێوانەی ١٤٠٠ مل : بەرزی ٢٠ سم    پانی ١٠ سم

پێوانەی ١٧٠٠ مل : بەرزی ٢٥ سم پانی ١٠ سم

پێوانەی ٢٠٠٠ مل : بەرزی ٣٠ سم  پانی ١٠ سم