بەشداری بکە لە ئاگادارینامەی ئێمە

بەشداری بکە لە ئاگادارینامەی ئێمە بۆ ئاگادار بوون لە داشکاندنەکان و کالا نوێیەکان
لەکاتی بەشادار بوون لە ئاگادای نامەی ئێمە هەر کاتێک بتانەوێت بەشداری کردنەکەت کۆتايت پێ بێنیت